Ekobim - Alt Menüler
Bayi Girişi | Müşteri Girişi  
         
       
EKOBİM - Menüler
  • İNSAN KAYNAKLARI

  İnsan Kaynakları Politikamız

  .Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek sistemli bir çalışma ortamını sağlayarak adil ve güvenilir ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmak.

  .Şirket, yükümlülüklerini söz verdiği şekilde ve zamanında yerine getirir, ilişkilerinde dürüst ve açıktır, çalışanlarından da aynı şekilde tutum ve davranış beklenir.

  .Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal iyileştirmeler sağlanır.

  .
  Çalışanlarımızdan Şirket değerlerine bağlılık ve yüksek performans beklenir. Kendilerini tanımlı kriterlerle objektif olarak değerlendirecek terfi, ödül ve disiplin uygulamaları yapılır.

  .
  Çalışan ve kurum sadakatinin karşılıklı güven ve liyakat üzerine inşa edildiğine inanırız. Şirket değerlerini yücelten ve yüksek performans gösteren tüm çalışanlarımız kurumumuzun en değerli varlıklarıdır.

  İnsan Kaynakları Stratejimiz

  .Şirket'e eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, grup değerlerini benimseyip yaşatacak ve işin gerekliliklerini tam olarak yerine getirecek yetenek ve kapasiteye sahip kişileri kazandırmak,

  .
  Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,

  .
  Fırsatları işini geliştirmek için değerlendirebilen, üretken, sorumluluklarını benimseyen ve yaptığı işten memnun olan çalışanların oluşturduğu bir şirket olmak,

  .
  Verimliliği arttırmak ve çalışanların başarılı olabilmesi için olanaklar yaratmak,

  .
  Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine uygun etkili eğitim programları sunmak,

  .
  Çalışanlarımızı en iyi yapabilecekleri değil, en iyi gelişebilecekleri ve verimliliklerini arttırabilecekleri pozisyonlara getirmek ve sorumluluk vermek,

  .
  Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak

  Eğitim Politikamız

  .Kurumsal saygınlığın korunmasına, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.

  .
  Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında eğitim almalarını sağlamak,

  .
  Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,

  .
  Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,

  .
  Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,

  İş Olanakları

  .Temel Çalışma Alanları

  .Yönetim Bölümü

  .Finansman Bölümü

  .İnsan Kaynakları Bölümü

  .Pazarlama Bölümü

  .Proje Bölümü

  .Satış Bölümleri

  .Satış Sonrası Hizmetler Bölümü